ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

law info

Հատված ՀՀ Սահմանադրությունից.pdf

law info

ԱԽ աշխատակարգ.pdf

law info

ՀՀ ԱԽ 19.06.2020 թ. նիստի գաղտնազերծված արձանագրություն.pdf

law info

ՀՀ ԱԽ 30.09.2020 թ. նիստի գաղտնազերծված արձանագրություն.pdf

law info

ՀՀ ԱԽ 21.08.2020 թ. նիստի գաղտնազերծված արձանագրություն.pdf

law info

Ազգային-անվտանգության ռազմավարություն-2020.pdf

law info

ՀՀ օրենքն Անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին.pdf